EVENT: Pop Up Gaeltacht

 

Come join us for a Pop Up Gaeltacht on Thursday March 21st at Rascals HQ taproom & pizza restaurant, Inchicore. We’re located just around the corner from Black Horse Luas stop.

Bí linn le haghaidh tob-ghaeltachta, Déardaoin, 21 Márta, i Rascals HQ – bialann píotsa agus taproom, Inse Chór. Táimid suite timpeall an chúinne ó stad Luas Ciardhubh.

It’s a chance to meet fellow Gaeilgeoirs, or even introduce newcomers to the language. It’s informal, fun, and people of all levels of fluency are very welcome!

Is seans é bualadh le Gaeilgeoirí éile nó an chéad bhlaiseadh den teanga a thabhairt do dhaoine. Is rud neamhfhoirmiúil agus spraíúil é agus tá fáilte roimh gach duine – is cuma cé chomh maith agus atá do chuid Gaeilge.

Arrive any time from 7pm, and stay as long as you like!

Tar anseo am ar bith ó a 7 a chlog agus fan linn chomh fada agus is mian leat!

We serve pizza & fresh craft beer, with all dietary requirements catered for, including vegan, vegetarian, gluten-free and non-alcoholic. We have board games and great music too.

Tá píotsa agus beoir cheirde le fáil – rudaí veigeánach, veigeatóracha, saor ó ghlútan agus neamh-mheisciúil. Tá cluichí cláir agus ceol den scoth againn freisin.

Just walk in on the evening, or you can book a table: https://rascalsbrewing.com/eat/

Siúil isteach nó is féidir leat bord a chur in áirithe anseo:  https://rascalsbrewing.com/eat/

See you on the 21st

Feicfimid ar an 21 lá thú!

 

joe@rascalsbrewingco.com